Dịch vụ Marketing Online

Khu vực

Danh mục

Blog

Hỗ trợ

Về chúng tôi

Trường Trung Cấp Nghề Cam Ranh

Địa chỉ Trường Trung cấp nghề Cam Ranh

Trường Trung cấp nghề Cam Ranh một trong những trường đào tạo nghề nổi tiếng tại Khánh Hòa. Thổ địa Nha Trang cung cấp thông tin chi tiết các trường đại học/cao đẳng/trung cấp nghề tại Nha Trang.

Giới Thiệu Trường Trung cấp nghề Cam Ranh

1. Tên đơn vị:

Trường Trung cấp nghề Cam Ranh được thành lập theo Quyết định số 214/QĐ – UBND, ngày 01/03/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc đổi tên Trường công nhân kỹ thuật Cam Ranh thành Trường Trung cấp nghề Cam Ranh và hoạt động theo điều lệ trường trung cấp được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 3126/QĐ – UBND, ngày 06/12/2010

2. Nhiệm vụ:

Trường Trung cấp nghề Cam Ranh có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

 • 1. Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở trình độ trung cấp nghề, sơ cấp nghề nhằm trang bị cho học sinh năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho học sinh khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.
 • 2. Tổ chức xây dựng, phê duyệt và ban hành thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu theo quy định.
 • 3. Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyển sinh học nghề theo quy chế tuyển sinh của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
 • 4. Tổ chức các hoạt động dạy và học; thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng, chứng chỉ nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • 5. Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, viên chức của trường đủ về số lượng; phù hợp với nghành nghề, quy mô, trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật.
 • 6. Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của pháp luật.
 • 7. Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí cho người học nghề.
 • 8. Tổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp.
 • 9. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề trong hoạt động dạy nghề.
 • 10. Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, viên chức và học sinh tham gia các hoạt động xã hội
 • 11. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào dạy nghề và hoạt động tài chính.
 • 12. Đưa nội dung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục tập quán, pháp luật có liên quan của nước mà người lao động đến làm việc và pháp luật có liên quan của Việt Nam vào chương trình dạy nghề khi tổ chức dạy nghề đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • 13. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.
 • 14. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.
 • 15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Quyền hạn:

Trường Trung cấp nghề Cam Ranh có các quyền hạn chủ yếu sau:

 • 1. Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển dạy nghề và quy hoạch phát triển mạng lưới các trường trung cấp nghề
 • 2. Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động dạy nghề.
 • 3. Quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc trường theo cơ cấu tổ chức đã được phê duyệt trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường; quyết định bổ nhiệm các chức cụ từ cấp trưởng phòng, khoa và tương đương trở xuống.
 • 4. Được thành lập doanh nghiệp và tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.
 • 5. Phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động dạy nghề về lập kế hoạch, xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề, tổ chức thực tập nghề. Hợp tác, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề, gắn dạy nghề với việc làm và thị trường lao động.
 • 6. Sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế đầu tư để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trường, chi cho các hoạt động dạy nghề bổ sung nguồn tài chính của nhà trường.
 • 7. Được nhà nước giao đất, giao cơ sở vật chất, được hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao theo đơn đặt hàng, được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng theo quy định chung của pháp luật.
 • 8. Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.

Xem thêm:Sân Bay Cam Ranh

Tham khảo thêm:Vịnh Cam Ranh

Tiện nghi
 • Wifi / Internet miễn phí
 • Có bảo vệ

DÀNH CHO DOANH NGHIỆP & CÁ NHÂN