Thổ địa Nha Trang
Tìm kiếm

Quyền Riêng Tư

Quyền Riêng Tư

Bảo vệ tính cá nhân và quyền riêng tư của thành viên là ưu tiên cao nhất của Thổ Địa Nha Trang. Là một website địa điểm, chúng tôi hoàn toàn tuân thủ các luật và quy định để bảo mật tính riêng tư và an toàn thông tin của người dùng.

  • Chúng tôi không bao giờ bán các thông tin mà thành viên đã cung cấp.
  • Chúng tôi chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích phục vụ đúng đắn của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các thông tin bạn cung cấp chỉ để liên hệ, hồi đáp những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của bạn.
  • Chúng tôi không cung cấp thông tin Quý khách đã cung cấp cho các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị, trừ khi được phép của Quý khách.

Công bố sử dụng thông tin của Thổ Địa Nha Trang.

Chúng tôi thu thập các thông tin về thành viên, những thông tin có thể được sử dụng để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cho rằng các bạn sẽ quan tâm và cho phép. Một số thông tin mà thành viên cung cấp có thể là không công khai và chỉ một mình các bạn biết, những thông tin này chúng tôi sẽ thu thập trong quá trình truyền thông và giao dịch giữa thành viên và website của chúng tôi. Tất cả các quá trình thu thập này đều hợp pháp.

Các thông tin chúng tôi công khai

Các thông tin chúng tôi thu thập được từ thành viên chỉ được công khai khi có yêu cầu từ các cơ quan pháp luật hoặc có sự đồng ý của các bạn.