Thổ địa Nha Trang
Tìm kiếm

Hướng Dẫn Sử Dụng

Hướng Dẫn Sử Dụng

1. Tìm kiếm địa điểm

Website giúp bạn có thể search địa điểm bằng cách nhập từ khóa gồm: Tên quán, tên khách sạn, tên nhà hàng, tên địa điểm, tên đường, địa chỉ... Có thể nhập bất cứ từ khóa nào đó để tìm kiếm, thổ đia Nha Trang sẽ giúp bạn tìm kiếm địa điểm chính xác nhất.

Để tìm kiếm chính xác, bạn nên tìm theo tỉnh khu vực + loại địa điểm và từ gợi ý cho địa điểm đó (tên địa điểm, địa chỉ...). Ví dụ:(1) Gõ: Parista Bistro Cafe (2) Chọn: Thành phố Nha Trang (3) Chọn: Cafe

Tìm kiếm địa điểm Thổ Địa Nha Trang

2. Đăng ký & Đăng nhập

Nếu bạn chưa có tài khoản trên website Thổ Địa Nha Trang. Bạn truy cập vào địa chỉ https://thodianhatrang.vn sau đó Click "Đăng nhập", một popup sẽ mở ra, chọn tab "Đăng ký" bạn nhập thông tin cần thiết để tại tài khoản. Sau khi đăng ký, sẽ có thông tin gửi về email cho bạn. Bạn vui lòng truy cập email đã đăng ký để kích hoạt tài khoản.

Nếu bạn có tài khoản, vui lòng đăng nhập vào https://thodianhatrang.vn, sau đó Click "Đăng nhập" để đăng nhập tài khoản của mình.

Đăng nhập Thổ Địa Nha Trang

3. Tạo địa điểm mới - Miễn phí

Sau khi đăng ký và kích hoạt tài khoản trên website chúng tôi. Bạn đã có thể đăng địa điểm miễn phí. Có 2 cách để đăng địa điểm:

- Cách 1: Click "Đăng địa điểm" để vào trang đăng địa điểm.

- Cách 2: Click "Trang cá nhân" vào mục "Thêm mới địa  điểm" để đăng địa điểm miễn phí.

Bạn phải nhập đầy đủ thông tin như hình dưới đây. Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin chọn "Đăng địa điểm" để hoàn tất.

Đăng địa điểm miễn phí trên Thổ Địa Nha Trang

Đăng địa điểm miễn phí trên Thổ Địa Nha Trang

Đăng địa điểm miễn phí trên Thổ Địa Nha Trang

Đăng địa điểm miễn phí trên Thổ Địa Nha Trang

Đăng địa điểm miễn phí trên Thổ Địa Nha Trang

Đăng địa điểm miễn phí trên Thổ Địa Nha Trang

Đăng địa điểm miễn phí trên Thổ Địa Nha Trang

Đăng địa điểm miễn phí trên Thổ Địa Nha Trang

4. Viết bình luận

Là thành viên của hệ thống Thổ Địa Nha Trang. Bạn có thể tham gia bình luận, đánh giá, cũng như chia sẻ trải nghiệm thực tế của mình. Đó là thông tin, góp ý giúp người dùng khác có tiêu chí lựa chọn địa điểm phù hợp. Để viết đánh giá, bình luận bạn phải đăng nhập trên hệ thống chúng tôi. Sau đó vào chi tiết một địa điểm bất kỳ. Click "Đánh giá" để đánh giá địa điểm.

Đánh giá địa điểm trên Thổ Địa Nha Trang

5. Tạo bộ sưu tập

Người dùng có thể lưu những địa điểm yêu thích, để thuận tiện theo dõi và lựa chọn. Khi xem bất kỳ địa điểm nào đó, nếu quan tâm thì bạn có thể chọn "Yêu thích", trong hồ sơ cá nhân của bạn sẽ lưu trữ danh sách lựa chọn của bạn.

Địa điểm Yêu thích trên Thổ Địa Nha Trang

Địa điểm Yêu thích trên Thổ Địa Nha Trang

Địa điểm Yêu thích trên Thổ Địa Nha Trang

Địa điểm Yêu thích trên Thổ Địa Nha Trang