Dịch vụ Marketing Online

Khu vực

Danh mục

Blog

Hỗ trợ

Về chúng tôi

Bệnh Viện Da Liễu Nha Trang

Bệnh Viện Da Liễu Nha Trang 2022

Thông tin chi tiết về địa chỉ - số điện thoại của bệnh viện da liễu Nha Trang - Khánh Hòa để mọi người có thể tìm kiếm & khám chữa bệnh khi cần.

Bệnh Viện Da Liễu Nha Trang - Khánh Hòa

Được thành lập từ năm 1982 trên cơ sở sát nhập 3 đơn vị: Trạm Da liễu, Khoa Da liễu Bệnh viện Tỉnh và khu điều trị phong Núi sạn; với quy mô ban đầu chỉ từ 40-50 giường. Những năm đầu Bệnh viện gặp không ít khó khăn về nhân lực cũng như trang thiết bị; tuy nhiên, đến nay, Bệnh viện đã hoạt động ổn định và đạt được nhiều thành tích trong công tác khám chữa bệnh, đặc biệt là công tác phòng chống "bệnh phong". Hàng năm, Bệnh viện thực hiện khám và điều trị cho hơn 100.000 lượt người, phát hiện và điều trị khỏi cho hàng trăm bệnh nhân phong. Cuối năm 2011, tỉnh đã được Bộ Y tế công nhận loại trừ bệnh phong loại xuất sắc

Xem thêm:Phòng Khám Phúc Sinh Nha Trang

Địa Chỉ & Số Điện Thoại Bệnh Viện Da Liễu Nha Trang

  • Địa chỉ: 229 Nguyễn Khuyến, p.Vĩnh Hải, tp. Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
  • Điện thoại: (0258) 3 832.252 Fax: (0258) 3 832.252
  • Email: dalieukhanhhoa@gmail.com
  • Web: http://dalieukhanhhoa.com.vn/

Xem thêm:TOP 10+ Bệnh Viện Nha Trang - Khánh Hòa!


DÀNH CHO DOANH NGHIỆP & CÁ NHÂN