Tour Nha Trang

Tour Nha Trang Hot

Giảm 10%
799,000 ₫ 719,000 ₫

09h30 - 16h00

Hằng Ngày

Cano, xe du lịch

Giảm 20,000₫
710,000 ₫ 690,000 ₫

6h00 - 18h00

Hằng ngày, ghép đoàn

Xe du lịch 7 - 45 chỗ

Giảm 60,000₫
750,000 ₫ 690,000 ₫

6h30 - 17h30

Hằng ngày, ghép đoàn

Xe du lịch 7 - 45 chỗ

690,000 ₫

6h30 - 17h30

Hằng ngày, ghép đoàn

Xe du lịch 7 - 45 chỗ

Giảm 10%
450,000 ₫ 405,000 ₫

9h00 - 16h00

Hằng ngày

Ôtô, Cano siêu tốc

900,000 ₫

9h00 - 15h30

Hằng ngày

Ôtô, cano

550,000 ₫

9h00 - 16h00

Hằng ngày, ghép đoàn

Cano

Giảm 10%
450,000 ₫ 405,000 ₫

8h45 - 15h30

Hằng ngày

Ô tô, cano

Giảm 15%
990,000 ₫ 842,000 ₫

13h00 - 20h00

Hằng ngày

Ôtô, cano

Giảm 10%
600,000 ₫ 540,000 ₫

07h00 - 17h00

Hằng Ngày

Xe du lịch

690,000 ₫

8h00 - 17h00

Hằng ngày, ghép đoàn

Ôtô, cano

Giảm 50,000₫
850,000 ₫ 800,000 ₫

8h00-15h00

Hằng ngày, ghép đoàn

Ôtô, du thuyền

Giảm 10%
450,000 ₫ 405,000 ₫

07h45 - 16h00

Hằng ngày

Ôtô, Cano

Giảm 10%
1,950,000 ₫ 1,755,000 ₫

16h20 - 21h00

Hằng Ngày

Ô Tô - Du Thuyền

Giảm 10%
1,950,000 ₫ 1,755,000 ₫

08h00 - 15h00

Hằng Ngày

Ô Tô - Du Thuyền

250,000 ₫

8h00 - 17h00

Hằng ngày

Ô tô, tàu du lịch

750,000 ₫

8h00 - 17h00

Hằng ngày

Ô tô, tàu du lịch

690,000 ₫

16h30 - 24h00

Hằng ngày

Ô tô, tàu du lịch

Giảm 50,000₫
640,000 ₫ 590,000 ₫

07h30 - 17h00

Hằng ngày

Xe du lịch

Giảm 40,000₫
790,000 ₫ 750,000 ₫

8h00 - 17h00

Hằng ngày

Ô tô, tàu du lịch

Giảm 10%
600,000 ₫ 540,000 ₫

07h30 - 14h00

Hằng ngày

Ô tô, tàu du lịch

550,000 ₫

8h00 - 15h00

Hằng ngày

Xe du lịch

Giảm 50,000₫
640,000 ₫ 590,000 ₫

8h00 - 17h00

Hằng ngày

Xe du lịch, cano

Giảm 30,000₫
490,000 ₫ 460,000 ₫

07h30 - 15h30

Hằng ngày

Ô tô, tàu du lịch

Giảm 50,000₫
600,000 ₫ 550,000 ₫

8h00 - 17h00

Hằng ngày

Xe du lịch

Giảm 49,000₫
690,000 ₫ 641,000 ₫

8h00 - 16h00

Hằng ngày

Xe du lịch

600,000 ₫

8h00 - 16h00

Hằng ngày

Ca nô

Giảm 60,000₫
640,000 ₫ 580,000 ₫

8h00 - 17h00

Hằng ngày

Ô tô, Cano

1,250,000 ₫

7h00 - 14h00

Hằng ngày

Ô tô, tàu du lịch

490,000 ₫

8h00 - 17h00

Hằng ngày

Xe du lịch

300,000 ₫

8h00 - 16h00

Hằng ngày

Xe du lịch

650,000 ₫

8h00 - 17h00

Hằng ngày

Ô tô, cano

Giảm 60,000₫
650,000 ₫ 590,000 ₫

07h30 - 17h00

Hằng ngày

Ô tô, cano